Физика и астрономия за 11. клас: Профилирана подготовка – Георгиос Христакудис, Максим Максимов

Физика и астрономия за 11. клас: Профилирана подготовка

Учебното съдържание е разделено на 3 части: "Топлинни явления", "Механични трептения и вълни", "Електромагнитни явления". Основните физични теории и закони са представени в тясна връзка с тяхното практическо приложение. Учебникът за 11. клас е логическо продължение на учебниците за 9. клас и 10. клас от същите автори. В него се съдържат голям брой решени задачи (примери), специални уроци за решаване на задачи, разнообразни задачи с различна степен на трудност за самостоятелна работа на учениците и лабораторен практикум. Учебникът е двуцветен, с много чертежи и схеми, които са органична част от учебното съдържание.

Автор: Георгиос Христакудис; Максим Максимов Категория: 11-и клас; Учебници; Физика и астрономия
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 256 Език: Български
Тегло: 0.274 кг. Баркод: 9789541802632
ISBN: 9789541802632