Физика и астрономия за 10. клас за задължителна подготовка – Веселин Караиванов, Елисавета Илиева, Христо Попов

Физика и астрономия за 10. клас за задължителна подготовка

Учебникът е съобразен изцяло с приетите държавни образователни изисквания и с новата учебна програма по физика и астрономия за 10. клас. Предоставя разнообразни практически знания и умения, свързани с разбирането на закономерностите на физичните явления и процеси и с тяхното приложение в бита, съвременните комуникации и отраслите на икономиката. Подпомага формирането на абстрактно мислене чрез физични модели и анализ и чрез обобщение при експериментална работа и измерване на физични величини. Разширява интереса към физиката и към ролята й за създаване на единна картина на света. Представя изучаваните физични явления и закономерности в достъпна и увлекателна форма. Предлага опити, задачи, упражнения и тестови задачи, които дават възможност за реална оценка и самооценка на учениците.

Автор: Веселин Караиванов; Елисавета Илиева; Христо Попов Категория: 10-и клас; Учебници; Физика и астрономия
Издател: Просвета
Брой страници: 120 Език: Български
Тегло: 0.180 кг. Баркод: 9789540110356
ISBN: 9789540110356