Физика и астрономия за 10. клас за задължителна подготовка – Веселин Дончев, Димитър Мърваков, Иван Халтъков

Физика и астрономия за 10. клас за задължителна подготовка

Учебникът отговаря изцяло на приетите държавни образователни изисквания и на новата учебна програма по физика и астрономия за 10. клас – задължителна подготовка. Обхваща обема от физични знания и умения, които са необходима база за социалната и професионалната реализация на учениците. Предлага практически знания и възможности за ориентация в заобикалящия ни свят въз основа на съвременните постижения на науката и чрез използването на модерен методически апарат. Разширява и задълбочава интереса на учениците към проучване и решаване на физични проблеми и въпроси. Съдържа различни по характер и степен на сложност задачи, упражнения, опити и тестови задачи, които дават възможност за оценка и самооценка на получените знания и умения. Подпомага формирането на умения за самостоятелно придобиване на знания по физика и астрономия.

Автор: Веселин Дончев; Димитър Мърваков; Иван Халтъков Категория: 10-и клас; Учебници; Физика и астрономия
Издател: Просвета
Брой страници: 136 Език: Български
Тегло: 0.200 кг. Баркод: 9789540111216
ISBN: 9789540111216