Физика и астрономия за 10. клас за профилирана подготовка – Веселин Караиванов, Станьо Станев, Христо Попов

Физика и астрономия за 10. клас за профилирана подготовка

Учебникът е съобразен изцяло с приетите държавни образователни изисквания и с новата учебна програма по физика и астрономия за 10. клас – профилирана подготовка. Предназначен е за ученици с трайни интереси за доизграждане на системата от знания в областта на физиката и нейното приложение в живота. Подпомага усъвършенстването на уменията за прилагане на получените знания в нови ситуации, за самостоятелно придобиване, разширяване и надграждане на знанията по физика и астрономия. Предлага различни по сложност и характер въпроси и задачи, чрез които се доизграждат уменията за работа с физични уреди и апарати при измерване на физични величини и обработка на опитните резултати. Представя изучаваните явления в увлекателна и достъпна форма, което е гаранция за по-пълното им осмисляне. Предлага опити, задачи, упражнения и тестови задачи, коет дава възможнвост за реална оценка и самооценка на знанията на учениците. Способства за формирането на абстрактно мислене у учениците чрез аналогии, обобщения и модели.

Автор: Веселин Караиванов; Станьо Станев; Христо Попов Категория: 10-и клас; Учебници; Физика и астрономия
Издател: Просвета
Брой страници: 160 Език: Български
Тегло: 0.250 кг. Баркод: 9540110467
ISBN: 9540110467