Физика и астрономия за 10. клас – Профилирана подготовка – Георгиос Христакудис, Максим Максимов

Физика и астрономия за 10. клас – Профилирана подготовка

Учебникът е предназначен за ученици, изучаващи в 10. клас физиката като профилиращ учебен предмет. Той покрива напълно учебното съдържание по механика, залегнало в държавните стандарти и в новата учебна програма за профилирано обучение (II равнище). Достатъчно подробно, аргументирано и логически последователно са разгледани кинематиката и динамиката на материална точка, законите за запазване, въртенето на твърдо тяло, движението на флуидите и теорията на относителността. Учебникът е двуцветен, с разнообразен илюстративен материал, включва много задачи с различна степен на трудност и лабораторен практикум.

Автор: Георгиос Христакудис; Максим Максимов Категория: 10-и клас; Учебници; Физика и астрономия
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 176 Език: Български
Тегло: 0.180 кг. Баркод: 9789541801994
ISBN: 9789541801994