Физика и астрономия за 10. клас. Механика – Людмил Вацкичев, Мария Вацкичева

Физика и астрономия за 10. клас. Механика

Помагалото е предназначено за учениците от 10. клас и техните учители.
Одобрен със заповед номер РД 09-573/17.05.2004г. на министъра на образованието и науката.
Включеният в него материал има за цел да осигури условия за усвояване на основните знания, както и да конкретизира, разшири и задълбочи вече придобитите. За това спомагат разнообразните и с различна степен на трудност задачи и любопитните факти.
Обхванати са всички теми от програмата по механика за 10 клас. В края на всяка от темите са включени тестови задачи с избираем отговор, които дават възможност както за текущ контрол и проверка, така и за самооценка на знанията и уменията.

Автор: Людмил Вацкичев; Мария Вацкичева Категория: 10-и клас; Учебни помагала; Физика и астрономия
Издател: Регалия 6
Брой страници: 96 Език: Български
Тегло: 0.129 кг. Баркод: 9547450662
ISBN: 9547450662