Физика и астрономия 10. клас – ЗП – колектив, Никола Балабанов

Физика и астрономия 10. клас – ЗП

Авторите са предложили едно рационално разпределение на учебния материал, за да се покрие учебната програма. Учебникът съответства на целите на обучението по физика и астрономия за формиране на задължителния минимум от физични знания, умения и отношения в трите ядра "Светлина", "От атома до Космоса" и "Наблюдение, експеримент и изследване". Учебното съдържание надгражда знанията на учениците и позволява да се разкрие на едно по-високо ниво единството и многообразието на равнищата на структурата на материята: микросвят, макросвят и мега-свят.
Учебникът е написан на точен, ясен и достъпен език в съответствие с физичната терминология и книжовните норми. Наименованията на разделите и темите съответстват на логиката на учебната програма. Структурните компоненти са взаимно свързани и осигуряват плавен преход при формиране на новите знания. Подбрани са подходящи илюстрации.
Учебникът отговаря на възрастовите и познавателни възможности на учениците. Предложените и решени примери в уроците, задачите, въпросите и предложените теми за реферати и дискусии, както и практическата насоченост на материала ще създадат интерес и мотивация за учене.

Автори:

Никола Балабанов, Никола Николов, Здравка Димова

Автор: колектив; Никола Балабанов Категория: 10-и клас; Учебници; Физика и астрономия
Издател: Педагог 6
Дата на издаване: 14.09.2017 Брой страници: 128
Език: Български Тегло: 0.160 кг.
Баркод: 9548249685 ISBN: 9548249685