Фитоекология – Марияна Любенова

Фитоекология

Фитоекология е първият по рода си учебник, разглеждащ аутекологията и синекологията на растенията, значението на растенията и техните съобщества като биоресурс за поддържане на равновесието в биосферата и за мониторинг на измененията в околната среда, както и въпросите, свързани с опазването на флората и растителността. Представлява много обемен труд, засягащ почти всички области на съвременната фитоекология, и е разработен на високо научно ниво. В учебника са включени методични въпроси от областта на фитоценологията. В него е включен практически курс по фитоекология – лабораторни занятия и тестове, което го прави полезно практическо помагало. Учебникът включва пълния курс на авторката по фитоекология, част от лекционните курсове по биоресурси и тяхното опазване, методи на екологичните изследвания, екологичен мониторинг, екология и опазване на природната среда.

Автор: Марияна Любенова Брой страници: 576
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.680 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9543220263
Дата на издаване: 2004 г. ISBN: 9543220263