Фирмена култура – Кирил Димитров

Фирмена култура

В тази книга са представени различни подходи към изясняване същността на фирмената култура, важни дефиниции, равнища, модели, класификации и други. С цел затвърждаване на придобиваните знания към отделните глави са включени рубрики, представящи сбито основните акценти и понятия, тестове за проверка на индивидуалното равнище на усвояване на разглежданата тематика, придружени от отговори на съдържащите се в тях въпроси и списък с литература, препоръчвана за по-задълбочено навлизане в съответна, по-тясна сфера при нужда.Придобиването на определени умения от обучаваните е осигурено чрез включване към отделните глави на въпроси за обсъждане, казуси за анализиране, задачи за решаване и курсови проекти за изпълнение. Книгата е предназначена преди всичко за студентите в УНСС, изучаващи дисциплината Фирмена култура.Но тя може да бъде полезна и за мениджърите и специалистите от практиката независимо от сектора на икономиката, къдетодопринасят.
Авторът с благодарност ще приеме всички препоръки за усъвършенстване на това издание.

Автор: Кирил Димитров Брой страници: 227
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.550 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546442819
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789546442819