Финансово управление на интелектуалната собственост – Фани Колева

Финансово управление на интелектуалната собственост

Дефинирани са основните понятия и взаимовръзки във финансовото управление на интелектуалната собственост, както и основни класификации, на които авторката основава учебния курс – финансов потенциал, форми на реализацията му, обвързани с увеличаване на приходите, намаляване на разходите и осъществяване на финансиране. Обоснована е необходимостта от финансово управление на интелектуалната собственост и са систематизирани предпоставките на реализацията му, а именно идентификация и категоризация на интелектуалната собственост, обхващането ù в единна информационна система, оценка и използване,

Автор: Фани Колева Брой страници: 204
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.500 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9544949135
Дата на издаване: 2008 г. ISBN: 9789544949136