Финансово развитие и икономически растеж (пътят на България: 1991-2006) – Стати Статев

Финансово развитие и икономически растеж (пътят на България: 1991-2006)

В настоящата разработка се изследва взаимовръзката между икономическия растеж и развитието на банковата система в България по логиката на производствената функция с добавено финансово развитие. В него е извършена проверка за наличие на краткосрочна и дългосрочна причинност (тест на Грейнджър и тест на Валд) между динамиките на реалната икономика и банковата система, както и за присъствието на коинтеграционни зависимости между тях (тест на Йохансон). Идентифицирани са основните трансмисионни механизми между двата сектора и са направени прогнози за бъдещото въздействие и принос върху икономическия растеж от страна на основните му реални фактори и на финансовото развитие. Доказано е, че в периода до въвеждането на паричния съвет развитието на банковата система влияе негативно върху динамиката на съвкупното производство, и като базисен трансмисионен механизъм се проявява външната търговия. След средата на 1997 г. динамиката на кредита за неправителствения сектор се отразява позитивно върху икономическия растеж, докато въздействието на останалите финансови променливи е отрицателно, като инвестициите встъпват в ролята на фундаментален канал за пренасяне на ефекти .

Автор: Стати Статев Брой страници: 548
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 1.400 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546440228
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9789546440228