Финансовият анализ в контролинга на фасилити и пропърти фирмите – Марин Гълъбов

Финансовият анализ в контролинга на фасилити и пропърти фирмите

Марин Гълъбов е роден в София. Завършил е УНСС (бившия Икономически институт "Карл Маркс"), специалност "Икономика и управление на промишлеността". Бил е редовен докторант в УНСС. Работил в в различни световни организации, като счетоводител, финансов анализатор и редактор във в. "Икономически живот". През месец януари 1997г., след проведен конкурс, е избран за редовен асистент по финанси и финанси на корпорацията към катедра "Корпоративен мениджмънт и бизнес" при УНСС.През 2000 г. защитава дисертация на тема " Дългосрочно финансиране на промишлената фирма". Въз основа на защитената дисертация му е присъдена научната и образователна степен "доктор". През 2001 г. е избран за главен асистент в УНСС.
Марин Гълъбов има около 60 публикации и доклади. Публикувал е в сп. "Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата", сп. "Счетоводство 21", сп. " Български счетоводител", сп. "Счетоводство+", в-к "Делова седмица", седмичника " Икономически живот" и други. Участвал е с доклади в редица научни конференции, провеждани от УНСС.

Автор: Марин Гълъбов Брой страници: 132
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.350 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546441638
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789546441638