Финансови изчисления – Радослав Цончев


Проф. д-р Радослав Цончев води курсовете „Управление на портфейл от ценни книжа", „финансови изчисления" и „Количествени методи" в Нов български университет. Бил е дългогодишен преподавател в УНСС. В периода 1997-2001 г. е председател на Държавната комисия по ценни книжа и активно участва в създаването на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Бил е основател и ръководител на департамент „Икономика и бизнес администрация" в НБУ. Автор е на първата програма по икономика на НБУ, както и на няколко магистърски програми по икономика.
Книгата представя основните понятия в областта на финансовите изчисления – процентни и лихвени изчисления, изчисления при дългосрочни заеми, финансови ренти и рентни изчисления. В книгата са разгледани много примери от практиката, които ще помогнат на читателя да вникне в логиката и смисъла на разглежданите методи, а също така да прилага основните изчислителни процедури. Изложението на материала е съпроводено с редица примери, които имат за цел да развият уменията на студентите и да им създадат навици, необходими за работа в практиката.

Автор Радослав Цончев
Издателство ИК Нов български университет
ISBN 9789545355493
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 174