Финансов анализ на транспортната фирма – Виолета Бакалова

Финансов анализ на транспортната фирма

Финансовият анализ е основа за ефективното управление на парите на отделната стопанска единица. По своята същност той е целенасочена дейност, която осигурява възможност да се разкриват своевременно евентуално възникващите проблеми във финансово-стопанската дейност и на тази основа да се в вземат добре обосновани решения за тяхното успешно преодоляване.

Автор: Виолета Бакалова Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование
Издател: Издателски комплекс – УНСС
Дата на издаване: 08.10.2012 Брой страници: 154
Език: Български Тегло: 0.150 кг.
Баркод: 9789546443656 ISBN: 9789546443656