Финансов анализ на фирмата. Част втора – -20%


Целта на учебното пособие "Финансов анализ на фирмата" е да представи цялостно съществуващите знания в областта на финансовия анализ на обособената икономическа единица, с ограничена теоретизация на материята. Книгата е разделена на два основни раздела: "Дългосрочни решения във фирмата и управление на нейния капитал" и "Краткосрочни решения във фирмата, бизнескомбинации и бюджетиране". Тя е синтез на съдържанието на изнесени лекции по дисциплината пред студенти от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".
Автор Трифон Трифонов
Издателство СИЕЛА
ISBN 9546493929
Година на издаване 2001
Корица Меки корици
Страници 552
Формат 26/20
Език Български