Финансиране на външнотърговските сделки – Десислава Тошева-Георгиева, Светослав МасларовКнигата предоставя основните понятия, връзки и практики, отнасящи се до финансовата и валутната страна на международната търговска сделка. Материалът обхваща въпроси, свързани с финансовите условия на международната търговска сделка и с възможностите за нейното финансиране, както и със средата, в която се оформят и проявяват валутните рискове в международната търговия и основните техники за тяхното управление. Очертани са съвременните особености и тенденции в еволюцията на глобалния валутен пазар и на валутната политика. Книгата може да се използва в различните форми и формати на обучение в областта на международните финанси и на фирменото управление.
Автор Светослав Масларов, Десислава Тошева-Георгиева
Издателство ИК Нов български университет
ISBN 9789545354755
Година на издаване 2007