Финансиране на бизнес организацията – Донка Андреева

Финансиране на бизнес организацията

Донка Андреева завършва ВФСИ "Д. А. Ценов" – Свищов (1971 г.), специалност "Научна организация на труда и производството". Специализира технологични иновации и преструктуриране на производството при пазарни условия -Римския университет, Италия (1993 г.); преструктуриране на производството и приватизация – Атински университет по икономика и бизнес, Гърция (1994 г.). Придобива научна степен;"доктор" (1988 г.) с дисертационен труд: "Икономически проблем: на обновяване машиностроителната продукция в условията на интензификация на икономиката". Избрана е за доцент -1995 г. в УНСС.Чете лекционни курсове по икономика на предприятието,финанси на фирмата, финансови изчисления и финансов анализ.

Автор: Донка Андреева Брой страници: 172
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.400 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546443038
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789546443038