Финансиране и ефективност на инвестициите в реални активи – Маргарита Александрова

Финансиране и ефективност на инвестициите в реални активи

Монографията изследва различните подходи и методи за инвестиционен анализ, като оценява техните положителни страни и недостатъци от гледна точка на възможностите за прилагането им и за оптимизация на инвестиционния избор. Тезата на монографията е, че оценяването на инвестиционните проекти трябва да бъде направено, като се избере подходящия вариант за прилагане на съвремените методи за оценка на финансовата ефективност и риска на инвестицията. Изборът на подходящ вариант изисква да се определеят особеностите на инвестицията, конкретните източници за нейното финансиране, връзката с инвестиционната политика на предприятието и икономическите условия в страната.

Д-р Маргарита Русева Александрова е преподавател в катедра "Финанси" към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) София. Нейните основни научни интереси са в областта на финансите на предприятието и инвестициите. Специализирала е "Приложна математика" в Техническия университет – София и "Финанси на предприятието" в СУСН — Рим, Италия. Изнася лекционни курсове по следните учебни дисциплини "Инвестиции", "Финанси на предприятието", "Разработване и оценка на инвестиционни проекти" пред студентите в бакалавърска ОКС и магистърска ОКС в УНСС. Изнася специализирани лекционни курсове в областта на финансите на предприятията и инвестициите пред специализантите в Института за следдипломна квалификация (ИСК) към УНСС – София, студентите в Нов български университет (НБУ), Център за публична администрация – Сливен към ТУ – Варна, Център за изнесено обучение към УНСС – Монтана

Автор: Маргарита Александрова Брой страници: 292
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.750 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546443045
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789546443045