Финанси на международната търговия – Весела Тодорова, Милчо Стоименов

Финанси на международната търговия

Милчо Райчев Стоименов е доктор на икономическите науки, професор в УНСС – София. Завършул е Московския финансов институт по специалността "Международни икономически отношения" и докторантура в Московския държавен институт за международни отношения.
Автор е на четири самостоятелни монографии – "Международни валутни отношения на страните членки на СИВ", "Валутна конвертируемост при капитализма", "Валутна конвертируемост при социализма – проблеми и перспективи", "Валутно-кредитни отношения изток-запад: икономически и политически проблеми". Участва активно в издаването на учебна литература – автор е на монографичните учебници "Международни финанси" (2002 и 2008 г.) и "Финансиране на международната търговия" (1999, 2005 и 2006 г.), съавтор на шест учебника за студенти по учебната дисциплина "Международни валутни отношения". Има над 100 научни статии, някои от които са публикувани в чужбина – Русия, Полша, Чехия.

Весела Йорданова Тодорова е доктор по икономика, гл. асистент в УНСС. През 1999 г. завършва бакалавърска и магистърска степен по "Международни икономически отношения" в УНСС, а през 2007 г. защитава докторат в същия университет на тема "Валутният курс – ключов проблем на световната валутна система". Работи по проблемите на международните финанси – платежен баланс и валутен курс, валутни операции, финансиране на международната търговия. Автор е на учебното пособие "Финансиране на международната търговия" (2002 г.), статии и научни доклади.
От 2003 г. е главен експерт в Комисията за финансов надзор.
Интересува се от психология, философия, източна медицина. Пише стихове. Има издадени две стихосбирки.

Автор: Весела Тодорова; Милчо Стоименов Брой страници: 716
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.950 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546444776
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789546444776