Филологическият проект в началото на XXI век – колектив

Филологическият проект в началото на XXI век

Сборникът включва докладите, изнесени на Научната конференция на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Кл. Охридски", проведена през май 2006 г. на тема "Филологическият проект в началото на XXI век". 24-те статии представят различните аспекти на филологическия живот у нас: съвременното състояние на славянската филология, проекциите на литературния канон, киберконтекстът на руската литература в българската онлайн среда, ситуирането на посмодерния дискурс в епохата на глобализация, актуални въпроси на езикознанието, проектът "Психолингвистика"… Изразените научни мнения и позиции несъмнено градят новата научна парадигма на ХХІ век.

Автор: колектив Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
Дата на издаване: 2009 г. Брой страници: 252
Език: Български Тегло: 0.300 кг.
Баркод: 9789540726939 ISBN: 9789540726939