Филологическият проект в началото на XXI век – Колектив


Сборникът включва докладите, изнесени на Научната конференция на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Кл. Охридски", проведена през май 2006 г. на тема "Филологическият проект в началото на XXI век". 24-те статии представят различните аспекти на филологическия живот у нас: съвременното състояние на славянската филология, проекциите на литературния канон, киберконтекстът на руската литература в българската онлайн среда, ситуирането на посмодерния дискурс в епохата на глобализация, актуални въпроси на езикознанието, проектът "Психолингвистика"… Изразените научни мнения и позиции несъмнено градят новата научна парадигма на ХХІ век.
Автор Колектив
Издателство УИ Климент Охридски
ISBN 9789540726939
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 252