Феминистки проекции – Недялка Видева

Феминистки проекции

По своето съдържание и цели „Феминистки проекции” е посветен на доскоро малко позната и почти неизследвана у нас сфера на етиката, а именно – етическите проекции на феминизма. Интересът на доц. Видева към тях е провокиран не от обичайните представи за феминизма като социално движение със своя дълга и богата
история и традиция, а от изключителната актуалност и популярност, на която се радва той в академичните среди и различни международни научни форуми. Това предопределя и основната ориентация на изследването: артикулиране спецификата на феминизма като етико-философски теоретичен конструкт с важно методологическо значение за развитието на етическото познание, доколкото неговите проекции в етиката въплъщават една възможна нова насока на етическото изследователство – като приложно знание за човешкото всекидневие. За целта изложението на текста следва логиката на едно постъпателно движение от частното, конкретно описание на доминиращите в България идеи и концепции за жената през двата последни периода в най-новата българска история – времето до 10.11.1989 г., и след това, известно като време на „преход” и социално-политически трансформации, през сравнителния анализ
на пресечни точки между дискурсна етика и феминистка теория, до критическия обзор на означаваните като Етика на грижата феминистки концепции за морала и специфичните конотации, които придобива в тях понятието за грижа според интерпретациите му, предложени от техните създатели – К.Гилиган, Н.Нодингс, Г.Колингс, Ш. Бенхабиб.

Автор: Недялка Видева Брой страници: 115
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.260 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540733388
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789540733388