Фауна на България Том 28 – Венелин Бошнаков

Фауна на България Том 28

Този том върху българските крайбрежни мухи се състои от приетите за изданието „Фауна на България“ части: Обща част с морфологични бележки, повече или по-малко валидни и за трите семейства; данни върху систематиката, биологията, екологията и зоогеографията на групите; специална част за всяко семейство с определителни таблици и описания на включените в тома таксони. В изданието са включени установените досега от автора видове от България и част от известните по литература видове за Балканския полуостров, които е възможно да се намерят в бъдеще и в България.

Автор: Венелин Бошнаков Брой страници: 426
Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование Език: Български
Тегло: 1.010 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9543220735
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9543220735