Фауна на България – том 27 – Васил Попов, Даниело Пешев, Цоло Пешев

Фауна на България – том 27

Настоящият труд си поставя за цел, доколкото е било по силите на авторите, да направи подобно обобщение. Наличната информация максимално пълно е синтезирана при представяне на отделните видове, а обобщенията , засягащи цялата фауна, включват само някои традиционни аспекти за подобен род монографии – историческо развитие и закономерности при формиране на фауната, съвременен видов състав, зоогеографски особености, териториална диференциация в светлината на пространствената нееднородност на екологичните условия (релеф, географско положение, климат, растителност).

Автор: Васил Попов; Даниело Пешев; Цоло Пешев Брой страници: 634
Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование Език: Български
Тегло: 1.030 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789544308601
Дата на издаване: 2004 г. ISBN: 9789544308601