Фауна на България – том 20, част 1 – Димитър Нанкинов, Симеон Симеонов, Таню Мичев

Фауна на България – том 20, част 1

С тази книга се поставя началото на тритомната монография "Фауна на България". Птици., която е част от многотомното фундаментално издание "Фауна на България". Тя ще допълни и обогати монографията на П. Патев "Птиците в България", отпечатана през 1950 г. като том І от "Фауна на България". В тритомната монография у включена най-съществената информация за българските птици, събрана от древността до наши дни.

Автор: Димитър Нанкинов; Симеон Симеонов; Таню Мичев Брой страници: 352
Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.670 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 400549
Дата на издаване: 1990 г. ISBN: 400549