Фауна (Larousse: Тема енциклопедия) – Икон Колектив

Този том на енциклопедията, освен описанието на животинските видове и тяхната класификация, си поставя за цел да запознае читателите с един жив, актуален и практичен синтез на познанията в областта на опазване на животинското богатство на нашата планета. Тук, разбира се, се засягат биологията на животните, защитата на видовете и обкръжаващата ги среда, както и поведението и психологията на животните.

За домашните видове животни е отделено специално място и внимание.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:280
  • Каталожен номер:1004446
  • Жанрове:Енциклопедии, Екология
  • Тегло:1 kg