Езикът – наука и практика – Колектив

Езикът – наука и практика

Сборникът "Езикът – наука и практика" е посветен на 65-гоишниния юбилей на проф. Мария Грозева-Минкова и включва статии на преподаватели от Нов български университет, СУ "Св. Климент Охридски, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", ЮЗУ "Паисий Хилендарски, ТУ, София и др. Включените в сборника публикации са в областта на езикознанието, теорията и практиката на превода, литературата и обучението по съвременни езици. Техните автори са както известни, отдавна утвърдили се учени и преподаватели, така и автори, които правят първите си стъпки в изследователската практика и в професионалния си път. Статиите са ценен източник на информация и идеи за изследователска и творческа работа и за насърчаване на задълбочени научни занимания от страна на преподаватели и студенти.
Научните интереси на проф.д.ф.н. Мария Грозева са в областта на съпоставителното езикознание, лингвистика на текста, социолингвистика, теория на превода, психолингвистика, чуждоезиковото обучение. Член е на престижни международни и национални асоциации.

Автор: Колектив Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание
Издател: Нов български университет
Брой страници: 700 Език: Български
Тегло: 0.953 кг. Баркод: 9789545358104
ISBN: 9789545358104