Езиковедски изследвания. В чест на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова и проф. Петър Пашов – Колектив

Езиковедски изследвания. В чест на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова и проф. Петър Пашов

През 2006 г. чл.-кор, проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова и проф. Петър Пашов навършиха 75 години. Всеки един от тях е дал своя принос за развитието на българското езикознание и чрез активното си присъствие е подпомогнал организационното укрепване на Катедрата по български език и на Факултета по славянски филологии. В продължение на няколко десетилетия чрез своите лекции и научни публикации те предаваха на студентите знания и опит, натрупани през годините. Като ръководители на различни студентски разработки и научни проекти те оставиха трайни следи в съзнанието на многобройни студентски випуски, формирани професионално с активното им съдействие.
За да отбележи този почетен юбилей, Катедрата по български език, на която чл.-кор, проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова и проф. Петър Пашов бяха действителни членове през по-голямата част от активния си творчески живот, организира специална научна конференция. Тя се състоя на 12 и 13 май 2006 г. в две от залите на Алма матер, където само до преди десетина години те четяха лекциите си пред студентите. За да почетат юбилярите, се събраха колеги и приятели от Софийския, Пловдивския, Великотърновския и Шуменския университет и от Института за български език. Открито с приветствено слово на декана на Факултета по славянски филологии проф. Валери Стефанов, юбилейното тържество протече с приповдигнат емоционален градус. Не можеше да се каже кои са по-развълнувани – гостите или юбилярите. Бяха прочетени поздравителни адреси и връчени грамоти и подаръци, а юбилярите разказаха свои спомени.
След тържественото откриване конференцията започна своята делова научна част. Най-напред се проведе пленарно заседание, а след това работата продължи в две секции – Съвременен български език и История на българския език. Прочетените доклади предизвикаха жив интерес сред присъстващите и често даваха повод за разгорещени дискусии.
В този сборник са събрани докладите на участниците в конференцията, като са групирани тематично според секцията, в която са били прочетени. Съставителите се отказаха да включат в сборника биографиите и библиографиите на юбилярите, тъй като това вече бе направено в научния печат.

Автор: Колектив Брой страници: 418
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 1.000 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540726960
Дата на издаване: 2006 г. ISBN: 9789540726960