Език, литература, многоезичие – колектив

Език, литература, многоезичие

В настоящия сборник са представени материалите от първата Национална междууниверситетска конференция под наслов "Език, литература, многоезичие", организирана през месец май от Центъра за чужди езици в Нов български университет.
В този съобразен научен архив се вписват имената на изявени специалисти от 14 висши училища от цялата страна – Нов български университет, СУ "Св. Климент Охридски". ПУ "Паисий Хилендарски", УНСС, БУС, Университет "Проф. Асен Златаров" – Бургас, ВСУ "Черноризец Храбър", ЮЗУ "Неофит Рилски", РУ "Ангел Кънчев", ТУ – Габрово, ТУ – Варна, МУ – Пловдив, МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, ВТУ "Тодор Каблешков"
Забележително е и разнообразието на включените доклади във всяко едно от направленията на конференцията – език, литература и многоезичие. Част от материалите са по-теоретично ориентирани: те представят съвременните тенденции и модерните ракурси в съответната научна сфера, или пък предлагат нов поглед към утвърдените научни теории и критически анализи на досегашните виждания. Друга част от авторите търсят и намират приложните аспекти на актуалните теоретични концепции, на посланията от научните изследвания или на европейските езикови политики, като се опитват да се съобразят своите изводи с контекста на висшето образование у нас и в частност с общуването по чужд език, литература, езикознание и превод.
Въпреки че представените материали са само на два езика – български и английски (в съответствие с двата официални работни езика на конференцията), в обхвата на представените езиковедски, литературни, методически и преводачески изследвания попада широк спектър от езици и културно-образователни парадигми – английски, немски, френски, испански, италиански, португалски, руски, новогръцки, чешки, латински.

Автор: колектив Брой страници: 438
Категория: Художествена литература; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.620 кг.
Издател: Нов български университет Баркод: 9789545356193
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789545356193