Език. Литература. Култура – колектив

Език. Литература. Култура

Настоящият сборник е пети том от серията издания на Департамента по приложна лингвистика в Новия български университет, София и е посветен на 10-годишния юбилей на департамента.
Сборникът съдържа 23 разработки от областта на различни дисциплини на филологията, приложната лингвистика, лингводидактиката и културологията. По този начин се осигурява приемственост с изследванията от преходните четири тома и се утвърждава ролята му на постоянен форум за автори с разнородни и разнопосочни интереси, но същевременно обединени от една цел – решаване на теоритични и практическивъпроси в обучението по чужд език. Тематичното многообразие и методическата разновидност на статиите потвърждават сложността и многопластовостта на проблематиката в областта на езикоусвояването и чуждоезиковото обучение.
Това, което отличава настоящия сборник от предходните е групирането на статиите в четири тематични раздела: езикознание, литературознание, език и култура и чуждоезикоов обучение. В юбилейния том е застъпена проблематика от всички чужди езици, преподавани в Департамента по приложна лингвистика. Авторите са представени по азбучен ред.

Автор: колектив Брой страници: 186
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 0.350 кг.
Издател: Нов български университет Баркод: 9545353767
Дата на издаване: 2004 г. ISBN: 9545353767