Език и писменост: Произход и развитие – Мария Китова-ВасилеваКнигата е структурирана в четири основни части. Първата част "Езикът – този прекрасен феномен" разглежда видовете комуникация, комуникацията при животните, членоразделната реч, специфичните характеристики на човешкия език, основните хипотези за произхода на езика, теориите за езиковите промени, смесените езици, изкуствените езици. Втората част "История на писмеността" представя понятието "графика", дописмените визуални послания, възникването на писмеността, тайните на етруската писменост, писмените системи на народите в Централна Америка, магията на древните руни, възникването на славянската писменост. Третата част е посветена на древните цивилизации и езици. Четвъртата част "Езикът като цел" представя зараждането на античната философия.
Автор Мария Китова-Василева
Издателство ИК Нов български университет
ISBN 9789545355035
Година на издаване 2008
Страници 224