Еврейската общност в Русчук – от периферията на османската империя до столица на Дунавския вилает 1788-1878 г – Цви Керен


Авторът представя историята и живота на българските евреи в Русчук /дн. гр. Русе/, описва появата и развитието на една от еврейските общности в България, която остава дълбока диря в историята на евреите по тези земи, а също така и отражението в живота на Русчук – град, който става столица на Дунавския вилает. Книгата описва организацията на еврейската общност в града, отношенията й с местното население, с османската власт и с дипломатическите представители на европейските държави.
Използван е богат и разнообразен материал, чрез който се разкрива мозайка от културни и социални прослойки, въз основа на което придобиваме ярко впечатление от живота в еврейската общност, нейните традиции, морал и етика.
Книгата е преведена от иврит от Ангел Чорапчиев и e под редакцията на доц. Пламен Митев.
В основата на книгата са неизвестни и непубликувани източници като личните дневниците на Авраам Розанес (баща на историка Соломон Розанес), на първия от фамилията Розанес в Русчук – Йехиел-Азриел бен Хаим (попълван от членове на семейството от 1829 до 1877 г.), писма и документи, намерени в последните години от автора в различни архиви. По неговите думи, тези документи осветляват някои необясними или недостатъчно известни факти за еврейската общност в Русчук, както и за населението в града – мюсюлманско и християнско, особено по времето на Мидхад паша.
Един от най-интересните факти, според автора, които той установява, е свързан със състоянието и материалното положение на еврейската общност, която като цяло е била бедна. Изключение правят няколко по-заможни семейства, сред които Розанес, Грацияни, Алкалай, Вентура. Друг интересен момент е свързан с толерантността, с която християнското население се е отнасяло спрямо еврейското.
Събирането на материалите за тази книга продължава 3-4 години, през които Цви Керен издирва материали в архивите в български градове, както и в Истанбул, Париж, Лондон, Виена, Букурещ. В Израел получава много ценни документи от семейство Розанес в Тел Авив. Книгата има предистория – д-р Керен избира за тема на дисертацията си "Никопол и Видин – две еврейски общности през ХVI-ХVIII в.". След като започва да проучва Дунавския край, разбира важността на Русчук и на зараждането на еврейската общност там (около 1800 г.). Самият той е роден в София на 1 август 1935 г., 9-годишен заминава с родителите си за Израел. От 1946 г. до днес живее в кибуц Кфар Менахем.

Автор Цви Керен
Издателство УИ Климент Охридски
ISBN 9789540727981
Година на издаване 2008
Корица Мека корица
Страници 354