Евангелието на Матей – Рудолф Щайнер

Евангелието на Матей

12 лекции, изнесени в Берн от 1 до 12 септември 1910 год.

СЪДЪРЖАНИЕ
Първа лекция, Берн, 1. Септември 1910
За противоположността между иранските (арийски) народи, населяващи областите от Индия до Каспийско море, и туранските народи, населяващи земите от Сибир до Европа. Учението на Заратустра
Втора лекция, 2. Септември 1910
Тайните на времето и пространството. Мойсей и Хермес като реинкарнирани ученици на Заратустра. Вавилонското пленничество. Еврейският народ и неговата готовност да приеме Слънчевата мъдрост на Исус от Назарет
Трета лекция, 3. Септември 1910
Взаимодействието между Хермес и Мойсей като израз на един макрокосмически процес, физическото тяло на Исус от Назарет и неговата подготовка в продължение на 42 поколения. Изчезването на старото ясновидство. Аура Маздао
Четвърта лекция, 4. Септември 1910
Древноеврейското познание за Бога, Авраам и Мелхиседек. Израстването на еврейския народ. Общността на есеите и на терапевтите. Арамейският първоизточник на Матеевото Евангелие. Подготовката за Христовото Събитие. Йешуа бен Пандира
Пета лекция, 5. Септември 1910
Особености на посвещението в есейската общност. Числото 7 и числото 12. За връзката между макрокосмическите тайни и човешкия организъм. Опасните страни на окултното развитие. Родословието на Христос Исус според Евангелието на Лука и според Евангелието на Матей
Шеста лекция, 6. Септември 1910
Двете деца Исус: Соломоновият Исус и Натановият Исус. Съотношението между „памет" и „съзнание" в древността. За начина, по който са били давани имената. Назирейството. Йешуа бен Пандира, неговият ученик Матей и Евангелието на Матей
Седма лекция, 7. Септември 1910
Същност на предхристиянското посвещение. Слизането във физическото и етерното тяло и разширяването в Космоса. Животът на Христос след Кръщението в реката Йордан като пример за новото посвещение. Историята за изкушението
Осма лекция, 8. Септември 1910
Трите степени на посвещението в есейските общности. Вътрешните опитности на физическото, етерното и астралното тяло. Малхут: Царството. Антропософското разбиране за Мистерията на Голгота
Девета лекция, 9. Септември 1910
Христовото Събитие като исторически факт. Животът на Христос Исус като едно повторение на определени мистерийни процеси от миналото. Молитвата „Отче наш" и „Блаженствата" от антропософска гледна точка
Десета лекция, 10. Септември 1910
Понижаването на. Азовите сили като част от древното посвещение. Храмовият сън. Изцеленията, извършвани от Христос Исус. Христовата сила и нейното овладяване от страна на учениците. Чудотворното нахранване на „четирите хиляди" и на „петте хиляди". Новото идване на Христос в етерния свят
Единадесета лекция, 11. Септември 1910
Синът човешки и Синът на живия Бог. Планинската проповед. Низшата и висшата природа на ученика Петър. Индивидуална и колективна Карма. Символът на съзвездието Рак и неговото окултно обяснение. Одухотворяването на Земята като една от еволюционните задачи на човечеството
Дванадесета лекция, 12. Септември 1910
Духовните Същества на Слънцето и техните въздействия върху земното човечество. Четирите вида етер. Гьоте и неговото посвещение. Аура Маздао и по-късният Логос. Различните гледни точки на четиримата евангелисти. Съвременното понятие за Христос. Окултната сила на човешкото смирение

Автор: Рудолф Щайнер Брой страници: 402
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 0.430 кг.
Издател: Антропософско издателство Даскалов Баркод: 9544950281
Дата на издаване: 1996 г. ISBN: 9544950281