Евангелието на Лука – Рудолф Щайнер

Евангелието на Лука

В тази книга е предложен този лекционен цикъл, изнесен пред ограничен брой слушатели, в който Рудолф Щайнер говори най-вече за "предисторията на Христовото Събитие" и за пръв път подробно описва фактите свързани с "двете деца Исус". Евангелието на Лука израства пред нас като съвършен израз на действените сили, бликащи от любовта и състраданието.

СЪДЪРЖАНИЕ :
Пьрва лекция- За разликата между ясновидство и посвещение. Основ ни аспекти на посвещението. Четирите Евангелия от гледна точка на антропософското духовно-научно познание. Хрониката Акаша като източник на окултни изследвания.
Втора лекция – Евангелието на Лука като израз на любовта и състраданието. За същността и задачите на Бодисатвите и Буда. Езотеричната биография на Буда. За предишната инкарнация на праведния Симеон.
Трета лекция – Проникването на будисткия светоглед в Евангелието на Лука. Учението на Буда. Осемстепенният път.
Четвърта лекция – Окултните центрове на древна Атлантида. За отношението на Буда и неговата Нирманакайя към Натановото дете Исус. Адамовата душа преди грехопадението. Прераждането на Заратустра в Соломоновото дете Исус.
Пета лекция- Двете големи духовни течения: на Буда и на Заратустра и тяхното сливане в лицето на Исус от Назарет. Истината за двете деца Исус и тяхното родословие според Евангелието на Матей и Евангелието на Лука.
Шеста лекция – Мисията на еврейския народ. Учението на Буда за облагородяването на човешката душа и космическото учение на Заратустра. Илия и Йоан Кръстител.
Седма лекция – Двете деца – Исус. Въплъщението на Христос в телата на Исус от Назарет. Вишва Карман, Аура Маздао, Яхве. Духовната ложа на дванадесетте Бодисатви и „Тринадесетия".
Осма лекция- Следатлантската епоха и промените в човешкото съзнание.
Антропософията и нейната мисия: да игосподството на Духа над материята. Лечебните въздействия на Христовия Аз.
Девета лекция – Законите от Синай като педизвестие за епохата на Аза. Учението на Буда за любовта и състраданието. Колелото на закона. Кръвта като израз на Аза. Майтрейя Буда.
Десета лекция- Християнството и учението за Кармата и реинкарнациите. Двете разновидности на древното посвещение. Йона и Соломон. Христовият Принцип като нов вид посвещение. Събитието на Голгота като посвещение, изнесено върху
сцената на световната история.
Бележки
Рудолф Щайнер – Биографични данни и творчество
Рудолф Щайнер – Обзор върху литературното му и художествено дело

Автор: Рудолф Щайнер Брой страници: 254
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 0.250 кг.
Издател: Антропософско издателство Даскалов Баркод: 9544950230
Дата на издаване: 1995 г. ISBN: 9544950230