Етногеография – Петър Славейков

Етногеография

Разкрити са целите, задачите и мястото на етногеографията като наука. Разгледано е формирането и разпространението на етносите и религиозните общности по природни региони. Изяснено е съдържанието на множество термини и понятия, свързани с тази проблематика, както и произходът и културните особености на избрани етнически и конфесионални (религиозни) общности по континенти и региони. Изборът им е базиран на два основни принципа: значението им за развитието на човечеството като цяло и конкретно за определени райони и степента на познаването им от страна на широката общественост. Значително място е отделено на етногеографията на България.

Автор: Петър Славейков Брой страници: 731
Категория: Висше образование; Специализирана литература; География Език: Български
Тегло: 1.750 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540724201
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789540724201