Етничност, религия и миграции на циганите в България – Йелис Еролова

Подходът на авторките към проблемите на етничността, религията и миграцията на циганите е приложната етнология. За тях от професионална гледна точка, изборът на понятието „цигани“ има повече основания още повече, че то се предпочита и от представители на групи, при които майчиният им език е различен от ромския език. Докато „роми“ се смята от тях за изкуствено създадено наименование.

Съдържание:

 • Въведение
 • Циганите мюсюлмани: "цигани", "турци" и/или "милет"?
 • Циганската евангелска църква като политикорелигиозна структура
 • Миграционни стратегии на български цигани в Гърция и Испания
 • Нашите цигани в Полша
 • Рударите: реконструиране на идентичността
 • За културата на калдерашите
 • Библиография
 • Фотоматериали
 • Корица:Мека
 • Брой страници:308
 • Жанрове:История, Етнография и фолклор
 • Тегло:1 kg