Espanol Como Primera Lengua Extranjera – Даниела Кох-Кожухарова

Espanol Como Primera Lengua Extranjera

Испански език като първи чужд език (помагало за държавен изпит ниво C1)
Настоящото помагало е предназначено за самоподготавка на студентите от направления "Политически науки", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език", на които предстои да се явят на държавен изпит по испански като първи чужд език.
Помагалото има по-широко приложение – може да бъде полезно при обучението в специализирани курсове по испански език в обществено-политическата сфера или бизнес испански в Института за следдипломна квалификация при УНСС, при подготовката за изпит ниво C1, при изпитите DELE (международно признат сертификат за владеене на испански като чужд език), както и за целите на обучението по испански език изобщо, когато освен общата лексика за съответното езиково ниво е необходимо профилиране в обществено-политическата или икономическата област.

Автор: Даниела Кох-Кожухарова Категория: Висше образование
Издател: Издателски комплекс – УНСС
Дата на издаване: 2013 г. Език: Български
Тегло: 0.350 кг. Баркод: 9789546443366
ISBN: 9789546443366