Енеаграма (Кибеа) –

Достъпно и убедително е представена една изпитана във времето психологическа система, водеща началото си от сакралната традиция и съперничеща си с астрологията по мъдрост и неизчерпаеми възможности за човешкото самопознание.

Хелън Палмър обобщава многообразието от човешки характери в девет основни психологически типа. Релефно са очертани житейските дилеми, присъщи на всеки тип, основните психически проблеми и предразположения, моделиращите семейни истории, характерният стил и начин на поведение в интимния живот и на работното място, отношението към властта и авторитетите.

Хелън Палмър (1928 – 2011) е сред най-блестящите съвременни познавачи и популяризатори на енеаграмното учение.

В интегрирането на традиционните постановки с модерните идеи в психологията, тя черпи от наследството на големи духовни учители като Г. И. Гурджиев и П. Успенски, опира се на разработките на водещи психиатри като Оскар Ичасо и Клаудио Наранхо, както и на трудове на видния американски психолог Чарлс Тарт.

Хелън Палмър ръководи Центъра за енеаграмни изследвания в Бъркли, Калифорния, който организира курсове и семинари в цял свят по практическо използване на енеаграмното познание за решаване на психологически проблеми и личностно усъвършенстване.

Придобитият огромен опит с хиляди пациенти и клиенти тя обобщава в първата си книга „Енеаграма: или как да опознаем себе си, другите и смисъла на живота“ (1988), която има изключителен успех в САЩ и в десетки други страни, където е преведена. През 1955 г. тя издава и продължението „Енеаграма на любовта и професионалната реализация“.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:508
  • Общи:Преводна литература
  • Година:1998
  • Вид:Изследвания
  • ISBN:9544741275
  • Жанрове:Психическо здраве и самоусъвършенстване , Психология
  • Размер на продукта:130/200
  • Тегло:218 g