Енциклопедия по счетоводство: Tом II (Л-Я) – колектив

Енциклопедия по счетоводство: Tом II (Л-Я)

Първият том на ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ПО СЧЕТОВОДСТВО (от А до К) беше оценен от признати световни консултанти и чуждестранни инвеститори като издание, улесняващо работа им при интерпретиране на счетоводни термини в техния бизнес. Естествено се създаде очакване за втория том като полезен за тяхната дейност и задължителен за библиотеките им.

Вторият том на ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ПО СЧЕТОВОДСТВО (от Л до Я) прибавя нови, над 1000 термина. Представянето им е съобразено със съвременната нормативна уредба по счетоводство. Както в пърия том, и тук са разработени най-значимите термини, за да се подпомага процеса на уеднаквяване на терминологията на счетоводството в практиката. Също така всеки термин е представен с наименованието си на английски език.

Автор: колектив Брой страници: 312
Категория: Енциклопедии и справочници; Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.350 кг.
Издател: Делова седмица Консулт Баркод: 9789549195057
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789549195057