Енциклопедия България Том 7 – –

Енциклопедия България Том 7

С настоящия седми том Енциклопедия "България" се завършва националната многотомна поредица, посветена на 1300- годишнината от създаването на българската държава. От публикуването на първи том на енциклопедията ни делят повече от осемнадесет години. През изминалия истортически отрязък от време е запазен основният замисъл на изданието въпреки динамичните промени, настъпили в социално-икономическия и духовния живот на страната. Направен е опит да се проследят демократичните преобразования в България.

Автор: Категория: Енциклопедии и справочници; Висше образование
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Дата на издаване: 1997 г. Брой страници: 724
Език: Български Тегло: 1.850 кг.
Баркод: 9548104016 ISBN: 9548104016