Електронен бизнес – Миглена Молхова


С появата на интернет и развитието на новите информационни и комуникационни технологии се създадоха условия за извършване на бизнес и в друга среда, различна от традиционния физически пазар – дигиталните пазари. Дигиталните пазари са феномен, чието възникване и оформяне бе определено от разрастването на компютърните мрежи и приложението им в различните стопански сфери…
Автор Миглена Молхова
Издателство Стопанство
Корица Мека корица
Страници 195