Електроенергетика и електрообзавеждане на кораба – кн. 2 – Георги Масларов

Електроенергетика и електрообзавеждане на кораба – кн. 2

В учебника вниманието е насочено към корабните електрозадвижвания, които съставят най-съществената част от консуматорите на електрическа енергия. Разгледани са характеристиките на системата “електродвигател – работен механизъм”, проблемите на управлението и регулирането на производителността, на енергийните загуби и др. Направен е подробен анализ на системите за управление на електрозадвижванията, както и на проблемите на електромагнитната съвместимост.
Учебникът е съобразен с изискванията на Международната морска организация (IMO) и може да бъде използван при подготовка на корабни механици и електромеханици и за придобиване на по-висока квалификационна степен. Представените конкретни технически решения могат да бъдат полезни и на специалистие по експлоатация и ремонт на корабното електрообзавеждане.
Авторът

Автор: Георги Масларов Език: Български
Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование Тегло: 0.161 кг.
Баркод: 9789544495138
Издател: Стено ISBN: 9789544495138
Брой страници: 132