Електродинамика на кристални тела с квазичастични токови носители – АИ „Проф. Марин Дринов“ Димитър Пушкаров

В книгата е изложен основен метод в съвременната квантова теория на кондензираната материя – квазичастичният подход, при окончателното формулиране на който за деформируеми среди авторът има решаващи концептуални приноси. Физическите идеи са поднесени ясно и разбираемо, без това да се отразява на строгостта на резултатите. Изданието запълва осезаема празнота в съществуващата научна литература. Книгата е написана на български език, което я прави достъпна за широк кръг читатели – от студенти и докторанти до висококвалифицирани специалисти.

  • Корица:Твърда
  • Брой страници:178
  • Общи:От български автор
  • Баркод:9789543228164
  • ISBN:9789543228164
  • Жанрове:Технологии, Физика, Химия
  • Тегло:1 kg