Електрификацията в стопанската политика на българската държава от Освобождението до 1944 г. – Пенчо Д. Пенчев


Съдържание
Увод
Първа глава
РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ОСНОВНИТЕ КОНЦЕПЦИИ
ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА СТРАНАТА
1. Първи стъпки на електрификацията и на държавната политика към нея от Освобождението до края на българското участие в Първата световна война- септември 1918 г.)
2. Новият подход на държавата към електрификацията след края на Първата световна война
3. Първото правителство на Демократическия сговор и електрификацията на България
4. Електрификационната политика на кабинета на Ан. Ляпчев до началото на световната икономическа криза (1929 — 1933 г.)
5. Електрификационната политика в условията на икономическа криза
Втора глава
ДЪРЖАВАТА ПОЕМА ИНИЦИАТИВАТА (1934 – 1939 г.)
1. Новите насоки в стопанската и електрификационната политика. Наредба-закон за електрификацията на България и първите стъпки за прилагането й
2. Развитие на идеите и плановете за областна електрификация
3. Други електрификационни мероприятия. Българската общественост и електрификационната политика на държавата
Трета глава
ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
1. Електрификационната политика в началото на войната
2. Общ идеен електрификационен план за България
3. Динамика в политиката и строителството
4. Политиката на държавата за електрификация в условията на задълбочаваща се криза
Заключение
Извори и литература


Автор Пенчо Д. Пенчев
Издателство Стопанство
ISBN 9789546440464
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 308