Екология и устойчиво развитие – Соня Сиракова

Настоящото учебно помагало е разработено на основата на учебната програма по "Екология и устойчиво развитие" за професионалните гимназии. Включен е и речник на най-често употребяваните понятия и термини в екологията, както и полезни адреси в интернет.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

1. СЪЩНОСТ НА ЕКОЛОГИЯТА