Ефективност на системата човек – компютър – А. Арабаджиев, А.Ангелов, С. Попов

Ефективност на системата човек – компютър

Провеждането на комплексни мероприятия за повишаване ефективността на системата човек – компютър изисква научно обосновани и строго регламентирани правила и норми. На базата на теоретични и експериментални данни в книгата са дадени обосновки и конкретни препоръки по отношение на компютърната система, работната среда, работното място, програмното осигуряване, потребителя и други с цел да се запази здравето и да се повиши ефективността при работа с компютърни системи.
За подпомагане на потребителя при подбора, внедряването и експлоатацията на компютърни системи и при организацията на трудовата дейност са разработени подробни въпросници за оценяване на системата човек – компютър и карта за ергономична оценка.
Книгата е предназначена за широк кръг читатели, чиято всекидневна трудова дейност е свързана с компютри.

Автор: А. Арабаджиев; А.Ангелов; С. Попов Категория: Висше образование; Компютърна литература
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Дата на издаване: 1996 г. Брой страници: 144
Език: Български Тегло: 0.150 кг.
Баркод: 9789544303731 ISBN: 9789544303731