Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври, модул история на България – Колектив

Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври, модул история на България

Тематиката и структурата на указанията са съобразени с учебното съдържание по българска история в гимназиалния етап на средното образование в Република България и с разглежданите проблеми в часовете за задължителна подготовка по история. Що се онася до обхвата на темите, той съответства на кандидатстудентските програми на останалите ВУЗ-ове в страната.
За улеснение на подготвящите се кандидат-студенти за изпита история на България към всяка от темите са разработени подробни методически указания. В тях е посочено с кои основни факти, проблеми, процеси, събития и т.н. от стопанската, политическата, военната и културната история на България трябва да са запознати кандидат-студентие. Обърнато е внимание на кои събития и процеси трябва да се направят изводи и оценки.Те трябва да бъдат плод и резултат от нивото на подготовката на кандидатите за студенти.
Голямо значение за вашата подготовка за теста има и ръзработения към всяка тема термонологичен речник. Включените в него понятия, които засягат най-пряко съдържанието на конкретната тема, са обяснени, докато по-второстепенните са без обяснение.
След подробните методологически указания към всяка отделна тема са разработени диагностичен и работен тест.Всеки от въпросите в диагностичния и работен тест има по пет възможни отговора. В диагностичният тест е посочен верния отговор на всеки въпрос и е обяснено защо дадения отговор е верен. В работния тест обеснения на верния отговор няма. В края на всяка тема има ключ, в който са дадени верните отговори на въпросите от работния тест.
Въпросите от диагностичните и работни тестове са примерни. Те могат да не бъдат същите на изпита, но ще се отнасят за същото учебно съдържание, разработено в методическите указания.
В края на кандидатстудентското помагало авторите посочват задалжителната за използване литература. Тя е съобразена и с препоръчаните от МОН учебници. Допълнително към всяка тема се посочва и друга литература. Тя има за цел да разшири знанията на кандидат-студентите и да улесни запознаването им с въпроси, събития и процеси, които твърде синтезирано са разгледани в учебниците за средния курс на обучение и в много случаи остават неразбираеми за учениците събития.

Автор: Колектив Категория: Висше образование; Кандидат – студенти
Издател: Издателски комплекс – УНСС
Дата на издаване: 2012 г. Брой страници: 151
Език: Български Тегло: 0.320 кг.
Баркод: 9789546443533 ISBN: 9789546443533