Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври Модул 3: Български език и литература – Стоянка Мицева

Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври Модул 3: Български език и литература

Настоящето ръководство за самоподготовка с примерни тестове и задачи по български език и литература е съобразено с учебното съдържание по предмета български ези к (IX-XII клас) и литература (XI-XII клас) на средното училище в Република България. Авторите – университетски преподаватели, са имали предвид държавните образователни изисквания при определянето на тематиката, структурата и методологията на съставянето на помагалот, както и единната стратегия на държавните икономически университети в тях да влизат млади хора, притежаващи висока обща и езикува култура, което е от изключително значение за бързото възприемане, анализиране и обменяне на информация по научни и практически въпроси в процеса на обучението им къто бъдещи икономисти, общественици и политици.
Въвeждaнeтo нa eдинeн приeмeн изпит (EПИ) зa кaндидaтствaнe в Унивeрситeтa зa нaциoнaлнo и свeтoвнo стoпaнствo, Икoнoмичeския унивeрситeт – Вaрнa, и Стoпaнскaтa aкaдeмия "Д. A. Цeнoв" – Свищoв, сe oсъщeствявa съглaснo рeшeния нa aкaдeмичнитe съвeти нa тeзи унивeрситeти. Teстoвитe примeрни въпрoси в нaстoящия сбoрник сa eдинни зa тритe унивeрситeтa.
Всеки университет определя обаче самостоятелно конкретната организация и датите на провеждане на изпитите, както и по кои от специалните модули (математика, литуратура, икономика, история и география) ще се провеждат изпитите за съответната година.
Отговори на тези конкретни въпроси ще бъдат дадени в кандидатстудентските справочници на всеки един от трите университета.

Автор: Стоянка Мицева Категория: Висше образование; Кандидат – студенти
Издател: Издателски комплекс – УНСС
Дата на издаване: 2010 г. Брой страници: 108
Език: Български Тегло: 0.250 кг.
Баркод: 9789544947811 ISBN: 9789544947811