Един интегрален модел на речта: равнища,единици и категории. Поглед към лингвистиката на речта – Евгения Вучева

Един интегрален модел на речта: равнища,единици и категории. Поглед към лингвистиката на речта

Трудът е посветен на проблемите на речта. Акцентът е поставен върху функционално-семантичния анализ на разнородните й аспекти, разгледани върху обща концептуална основа и с единни методологически принципи. Разработеният интегрален модел обхваща семантичните равнища, основните единици и категории на речта. Предложена е научна картина на моделирания обект, ситуиран едновременно в триизмерното пространство на обозначение, значение и смисъл. Изведените теоретико-методологически постановки представят онтологията на речта като общочовешко явление и очертават рамката, в която би могла да се разположи една лингвистика на речта, разбирана като интегрираща програма за изучаването на този специфичен човешки феномен.

Автор: Евгения Вучева Брой страници: 366
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 0.875 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540724607
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789540724607