E-Campus – И. Мерджанов

E-Campus

В монографията са представени особеностите и предпочитаните начини на учене на съвременното поколение студенти и свързаните с тях съвременни форми на електронно обучение – mLearning, Social Learning и Game based Learning. Авторът вижда в електронното обучение онова виртуално пространство, което може да хармонизира традиционните възгледи и цели на преподавателите и динамичните потребности и специфични компетенции на студентите за постигане на успех в учебния процес.

Въз основа на широк теоретичен и изследователски материал са разгледани формите на електронно обучение и неговото място и функция в академичен контекст, представени са основните стъпки и дидактико-методически принципи за изграждане на електронни курсове, както и подходящ инструментариум за практическа работа с електронна учебна среда. Специално внимание е обърнато на видовете интерактивни упражнения и задачи, които могат да намерят място в рамките на базиран в Интернет електронен курс и на средствата и методите за тяхното изработване и програмиране. Важен аспект от това изследване са базиращите се на общата теория за качеството и на подробни теоретични и практически проучвания в областта на електронното обучение критерии и индикатори за оценка на качеството на предлаганите във виртуалното пространство учебни среди.

Автор: И. Мерджанов Език: Български
Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование Тегло: 0.378 кг.
Баркод: 9789544496647
Издател: Стено ISBN: 9789544496647
Брой страници: 208